Text Size

Regulament concurs foiletONline

PrintE-mail

foiletONline - Concursuri foiletONline

 

 

Concurs „Scrie tu finalul romanului” - foiletONline


 
Articolul 1 – Organizatorul concursului


 • Asociaţia Catalist, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ferdinand nr. 125, etaj 1, ap. 2, sector 2, cod 021396, denumită în continuare Organizator.
 • Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament.
 • Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.bibliofagia.ro, pe toată perioada concursului.

Articolul 2 – Condiţii de participare

 • La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română indiferent ca au domiciliul în România sau nu, indiferent de vârstă şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
 • Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorului şi ai Sponsorului şi rudele acestora de gradul I (copii, părinţi, soţul/ soţia), precum şi persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii juriului şi rudele de gradul I ale acestora.
 • În cazul în care unul dintre câştigătorii concursului este minor sau o persoană fizică lipsită de capacitate de exerciţiu, acesta poate fi reprezentat de tutorele/curatorul său legal (prin întocmirea unei adeverinţe semnate în orginal de către acesta).

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului

 • Înscrierile pentru Concursul ”Scrie tu finalul romanului” - foiletONline, se vor primi în perioada 1 martie 2010– 15 martie 2010.

Articolul 4 – Detalii tehnice

 • Capitolul final va fi scris  în limita a 25.000 de caractere cu spaţii, Font Times New Roman, Font Size12, Line spacing 1.0, fără alineate.

Articolul 5 – Înscriere
 

 • În vederea înscrierii la Concursul ”Scrie tu finalul romanului” - foiletONline, autorii creaţiilor literare vor trebui să acceseze pagina de web www.bibilofagia.ro, de unde vor tipări formularul „Declaraţia drepturilor de autor” .
 • Participanţii vor completa informaţiile solicitate în cadrul formularului „Declaraţia drepturilor de autor” .  Formularul „Declaraţia drepturilor de autor” completat integral şi semnat în original, la care se va ataşa şi o copie a buletinului, a cărţii de identitate, sau a paşaportului, va fi trimis prin poştă cu confirmare de primire la sediul Organizatorului.
 • „Declaraţia drepturilor de autor”şi copia după buletin/paşaport pot fi trimise fie prin poştă cu confirmare de primire, fie prin depunerea directă la sediul Organizatorului, fie prin e-mail scanată.
 • Înscrierea în concurs se va realiza prin trimiterea prin poştă cu confirmare de primire, prin depunerea directă la sediul Asociaţiei Catalist a creaţiei literare în original, sau prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   cu subiectul: Pentru concursul „Scrie tu finalul romanului” (caz în care concurentul va aştepta confirmarea de primire prin e-mail).
 • Lipsa oricăruia dintre documentele de mai sus duce la descalificarea automată.

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor

 • Câştigătorul concursului va fi anunţat pe site-ul www.bibliofagia.ro , cel mai târziu pe data de 29 martie 2010.
 • Ultimul capitol va fi postat  pe data de 31 martie pe site-ul www.bibliofagia.ro.


Articolul 7 – Juriul

 • Câştigătorul concursului va fi desemnat de  juriul format din cei 5 autori ai romanului foileton: Vera Ion, Dan Sociu, Adrian Şchiop, Cătălin Lazurca şi Mitoş Micleuşanu.
 • Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea autorilor, identitatea acestora va fi adusă la cunoştinţa juriului după desemnarea lucrării câştigătoare.

 
Articolul 8 – Premiile

 • Va fi desemnat un singur câştigător.
 • Lucrarea câştigătoare va fi publicată prin grija Organizatorului concursului.
 • Premiul va fi un telefon HTC Magic de la Vodafone.
 • Premiul va fi decernat câştigătorului în termen de 15 zile de la anunţarea acestuia pe site-ulwww.bibliofagia.ro.
 • Intrarea în posesia premiului se va face astfel:
 -în cazul în care câştigătorul este din altă localitate / ţară, premiul va fi trimis prin curier rapid / recomandată prin poştă cu confirmare de primire;
 -în cazul în care câştigătorul are domiciliul în Bucureşti, premiul va fi înmânat la sediul Organizatorului.


Articolul 9 – Întreruperea concursului

 • Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizia Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul www.bibliofagia.ro.

 
Articolul 10 – Litigii

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Pentru detalii, ne puteţi contacta astfel:

 • persoana de contact: Romina Stancu - coordonator proiecte, Asociaţia Catalist
 • telefon: (+40)21/252.30.44;
 • telefon mobil: (+40)731 909 907;
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 • adresa: Asociaţia Catalist Bd.Ferdinand 125, sector 2, Bucureşti

 

Comentarii (0)add comment

Scrie comentariu
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
micsoreaza | mareste

security image
Scrie caracterele din imagine


busy

2% Pentru Cultura

Prietenii bibliofagia.ro

 

 

 

 

Câştigă un HTC magic cu foiletONline

 

Login

foiletONline- sponsorizat de

 

 

 

 

 

si cu sprijinul